Glioma hastalığı, sinir sistemi kaynaklı, beyin veya omurilik tümörüdür. Beyni kaplayan zar kaynaklı, meningioma ve kan damarı kaynaklı baemangioma tümörlerinin karşıtıdır.

Glioma Tümör Hastalığı Nedir?

Gliomalar, içinde bulundukları sinir dokusunu istila ettiklerinden ve böylelikle normal ve tümörlü doku arası sınırın seçilememesinden ötürü, habis yani kötü huyu kabul edilir.

Glioma Hastalığı Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Bunlar, metastazla (bkz.) yayılmaz, fakat ameliyatla çıkarılmaları, daima beyin dokusunun bir kısmının zedelenmesini zorunlu kılar ve tümörün yeniden belirtmeyeceğine dair de bir garanti yoktur. Bundan dolayı, ameliyatla tedaviye çok seyrek baş vurulur.

Ancak, tümörün kistik olduğu ve tümör dokusunun bu kist duvarının çok küçük bir alanını işgal ettiği hallerde, ya da tümörün, beynin az zarar görebilecek yerinde olması halinde, cerrahi girişime baş vurulur.
 
Röntgen tedavisi, bazı glioma tiplerinde etkili olabilir. Gliomaların ortaya çıkardıkları belirtiler, tahrip ettikleri beyin bölgesine ve yarattıkları intra-kranial (kafatası içi) basıncın yüksekliğine bağlıdır.

Glioma Derecelesi ve Anlamlamı

Hastalığın ilerleyişi, tümörün büyüme hızına paraleldir. Gliomalar, başlıca dört grupta sınıflandırılırlar. Birinci derecede diye adlandırılanlar en az kötü huylu olanları, dördüncü derecede bulunanları ise, zararı en fazla olanlarıdır. Dördüncü derece glioma, bir kaç ay içinde ölümle sonuçlana bilirken, bir hasta, birinci derecede bir gliomayla yıllarca yaşayabilir.

Yorum Yaz

Daha yeni Daha eski